วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คิดถึงคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่ไม่เคยลืม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ราชบุรีอาจารย์ทุกท่าน เพื่อนๆทุกคน